Akce‎ > ‎Sekery a vařečky‎ > ‎

Pravidla a tabulku zbraní ke stažení najdete dole na stránce.

     Pravidla bitvy Sekery a Vařečky verze 1.0

 

 1. Všichni účastníci jsou povinni po celou dobu hry dodržovat zákony České Republiky a chovat se slušně. Kdo tento bod nechápe nebo není ochoten ho akceptovat, ať zůstane doma. Organizace si vyhrazuje právo během hry kohokoli vyloučit, pokud bude se bude opakovaně chovat nebezpečně, hrubě nebo porušovat pravidla.
 2. Cílem je užít si hru. Proto se vždy chovej tak, aby nebyl nikdo zraněn a nedocházelo ke zbytečným konfliktům. Hlas protivníkovi, pokud se blíží k nebezpečnému místu, které nevidí (větve, sráz…).
 3. Hraj fér, nepodváděj a nehádej se. Zásah uznává zasažený. To neznamená, že slabé a dobře tlumené rány můžeš ignorovat. Zásah do vlající části kostýmu, (za kterou není tělo) se nepočítá. Pokud tě soupeř zasáhne současně s tvým zásahem (nebo jdou zásahy krátce po sobě), uznávají se oba – sousek platí. Vždy brzdy rány, na bitvě budou i úplní nováčci a drobné dívky, tak s tím počítej. Každý zásah musí být vedený s dostatečným nápřahem. Mezi dvěma zásahy stejnou zbraní musí proto být časová prodleva (minimálně 2 s). Rána bez nápřahu neubírá žádný život.
 4. Pokud někdo bojuje nebezpečně, slušně ho upozorni. Nechceš-li to řešit sám, oznam problém veliteli armády nebo veteránovi armády (bude představen před hrou) a ten problém vyřeší.
 5. Pokud dojde ke zranění, přeruš boj heslem „Rudá stop“. Zaslechneš-li toto heslo, přestaň bojovat. Ke zranění, které je potřeba ošetřit volejte zdravotníka o organizátora. Pokud dojde k nedorozumění  (pravidla, qesty…), můžeš přerušit scénu na nezbytnou dobu heslem „Time“.
 6. Zásahové plochy jsou celé tělo včetně končetin po kotníky a zápěstí mimo hlavy, krku a rozkroku. Nezásahové plochy jsou ruce od zápěstí a nohy od kotníků. Zakázané plochy, kam nesmí být zásahy vedeny ani naznačovány jsou hlava, krk a rozkrok.
 7. Je zakázáno bodat zbraněmi, nabíhat do řad, vést údery štítem a neměkčenými částmi zbraní (topora, záštity, hlavice apod.). Všechny zbraně musí být v první řadě bezpečné. Organizace si vyhrazuje právo kdykoli vyloučit ze hry zbraň, kterou uzná za nebezpečnou.
 8. Jsou povoleny pouze měkčené zbraně, tedy zbraně s dostatečnou vrstvou materiálu tlumící úder. Vhodný materiál na jádra zbraní je dřevo, laminát nebo pevný plast, na měkčení pak karimatka, molitan, miralon, jekor, koberec a podobné… Kov je ve zbraních jen spojovací a vyvažovací materiál, nesmí se používat na jádra ani topora. Všechny zbraně musí mít hmotnost vhodnou pro daný typ, tedy nechceme na bitvě super lehké meče z PVC a miralonu bez záštity a vyvážení ale na druhou stranu ani nevyvážené dvoukilové kyjo-meče nebo kladiva a sekery nebezpečně vysoké hmotnosti (tj. taková hmotnost, která zhoršuje ovladatelnost zbraně, bude posuzováno individuálně). Kdo si s výrobou bezpečných a odolných zbraní neví rady, ať se podívá sem: http://www.b5a.cz/navody-zbrane
 9. Štíty musí mít dobře obalené hrany minimálně kobercem a lepenkou (vhodná je také zahradní hadice, jekor a podobné). Jen karimatkové obalení hran není dostatečné. Štíty mohou být vyrobeny i z kovu, pak ale obzvláště dbejte na obalení hran.
 10. Povolené délky a kombinace zbraní na blízko jsou uvedeny v tabulce níže. Veškeré atipické zbraně a námi konzultujte osobně. Kopí a všechny dřevcové zbraně (halapartny, kosy…) jsou zakázány. Nechceme vás omezovat, ale rozhodli jsme se pro bitvu, kde nebudou potřeba helmy a dlouhé zbraně by v tom případě nebyly bezpečné.
 11. Ve hře je povoleno použití také střelných zbraní a to dobře vypadajících luků a kuší do nátahu 15kg. Šípy musí být tupé, opatřené na konci hlavicí z víčka od PET lahve nebo velkého korkového špuntu (od šampaňského) a s dostatečným měkčením (zvláště vepředu). Hlavice musí být pevně připojena ke dříku šípu. Inspiraci najdete opět zde: http://www.b5a.cz/navody-zbrane  Munice bude podrobně zkoumána a pokud nebude shledána bezpečnou, nebude vpuštěna do hry. Každý střílí pouze vlastními šípy, vezměte si tedy dostatek munice. Šípy nikdo neničí, pokud je to možné. Poškozené šípy odstraňte ze hry.
 12. Ve hře jsou povoleny i malé vrhací zbraně do maximálního rozměru 20 cm. Tyto musí být celé vyrobené z měkkého materiálu (maximálně je povoleno malé závaží ze dřeva,  plastu a pod dobře zabalené uvnitř). Vhodný materiál je jekor, koberec, karton, karimatka... Zbraně nesmí mít ostré špičky ani hrany, hroty misí být ohebné. Vrhací zbraně nemusí být jen dýky a hvězdice, ale také stylizované koláčky, podšálky, jablka apod. (zvláště u hobitů).
 13. Všechny zbraně ubírají za 1 život mimo střelných zbraní - luků a kuší, ty ubírají 2 životy každým zásahem. Vrhací zbraně ubírají také za 1 život. Pokud bude existovat nějaká výjimka, bude to pravděpodobně krutozbraň nějakého CP a to bude hlásit za kolik životů ubírá. Počet životů se dozvíte před hrou. Za reálné zbroje bude bonus, který budeme udělovat individuálně také před hrou.
Tabulka zbraní:

typ zbraně nebo kombinace   délka nebo součet délek (cm)   obalení a měkčení   poznámky
obouruční meč   do 140   celá čepel z obou stran   musí být držen oběma rukama i při doseku
jedenapůruční meč   do 110   celá čepel z obou stran   může být při doseku držen jen jednou rukou
jednoruční meč a dýka   meč do 90, součet do 140   celá čepel z jedné nebo obou stran vč. dýky, špičká měkká celá   pokud s kombinací zbraní neumíte bojovat, zvolte něco jiného
dva tesáky   součet do 140   celá čepel z jedné nebo obou stran, špičká měkká celá   pokud s kombinací zbraní neumíte bojovat, zvolte něco jiného
meč a štít   meč do 90, štít do průměru 60 cm nebo obdélníku 50x60cm (pěstní i jezdecký)   čepel meče z jedné nebo obou stran, hrany štítu nesmí být ostré (alespoň obtáhnout kobercem a dobře přelepit)   klasika
sekera obouruční   do maximálního naměřeného rozměru 140 (od konce topora po konec čepele)   čepel celá z měkkého materiálu, toporo měkčené do cca poloviny    
sekery jednoruční (možno použít v kombinaci se štítem)   do 90   čepel celá z měkkého materiálu, toporo měkčené do cca poloviny    
palice obouruční   do maximálního naměřeného rozměru 140 (od konce topora po konec hlavice)   hlava celá měkká, toporo do cca poloviny    
alternativní zbraně jednoruční (možno použít v kombinaci se štítem)   do maximálního naměřeníého rozměru 90 cm   vše čím se mlátí nebo může omylem praštit včetně částí násad a topor   pánvičky, válečky, lahve, motyky, kladívka, kleště a další, pokud si nejste jistí, konzultujte
kombinace podivností   do součtu 120   vše čím se mlátí nebo může omylem praštit včetně částí násad a topor   konzultujte

ĉ
Tereza Marková,
24. 8. 2013 23:56
Ĉ
Tereza Marková,
24. 8. 2013 23:56
Comments