Akce‎ > ‎Chystané‎ > ‎

Larpově divadelní večer 2

přidáno: 4. 6. 2011 10:49, autor: Jakub Balhar   [ aktualizováno 17. 6. 2011 11:50 ]

Hra: Růže na kolejích 

Koncept LDV II:

Druhý larpově divadelní večer bude připraven s důrazem na zkušenosti, které jsme si odnesli z prvního. Večer je připraven pro 18 hrajících a až 37 diváků do zaplnění kapacity divadla. Každý hrající bude hrát ve dvou scénách. Celkem bude připraveno 12 scén, ne v každé však vystupují všichni. V Některých scénách se počítá i s aktivním zapojením diváků. Jako na předešlém divadelním večeru, každý včetně herců si vybere z možných postav a dostane její průvodku, která obsahuje „historii“ postavy a popis jejích scén, který vás provede jejím příběhem. Velkým rozdílem bude nově to, že si hrající na začátku vyberou ze dvojic scén, v kterých chtějí hrát. Scény nebudou popsány, ale bude k nim dána škála obtížnosti (1-5) a hlavní emoce, výraz nebo myšlenka, která scénu vystihuje. Hlediště bude rozdělené na 2 části – pro diváky a pro hrající. Pro hrající budou vymezeny první dvě nebo tři řady. Každý bude mít označeno papírkem podle scén a postavy, kde sedí. Tímto systémem se minimalizují průtahy mezi scénami. Všichni hrající budou mít začátek divadla o hodinu dřív, která bude věnována nezbytným přípravám. Na začátku LDV bude opět krátký program, pro rozproudění a zapojení všech.

Příběh:

Růže na kolejích je příběh, který nás přivede do Prahy v pohnutém roce 1939. Je o lásce a přátelství, které se zoufale snaží vzdorovat okolním událostem. Hlavní postavy se budou několikrát muset rozhodnout kterým směrem se vydat a samozřejmě budou muset nést za své činy odpovědnost.

Celý příběh je poměrně náročný a těžký. Jde o silné, vypjaté drama na pozadí skutečných událostí. Prvky komedie a odlehčené scény zde nenajdete, a proto prosím citlivější povahy, ať zváží svojí účast zvláště jako hrajícího. Na druhou stranu si odnesete nevšední zážitek a na vždy si zapamatujete výrazné události roku 1939. Hrající si projdou velmi živě celým příběhem a kromě zážitků ze hry jiných si odnesou vlastní zkušenosti z vyjádření na jevišti a celkově divadelního projevu.

INFO: Přihlašování na larpově-divadelní večer 2 je mimo standardní program PIVKa a platí se zvlášť. Cena: zatím 75-100 korun, odvíjí se od ceny divadla a rekvizit. Konečná cena bude upřesněna snad co nejdříve. ….. Není to moc? Zdaleka není a drtivá většina jde na pronájem a rekvizity (případně tisk). Odměnou pro organizátory je v konečném součtu to, že nemusí platit do divadla vstupné. Zároveň bych rád zmínil známou frázi: LDV pro vás bude mít rozhodně větší přínos než 4 piva případně jedna a půl krabičky cigaret.

Comments