Pro veřejnost‎ > ‎

Historie larpu

Larp začal vznikat nezávisle na sobě napříč kontinenty – v Severní Americe, Evropě i Austrálii. První podobné hry se objevily s rozvojem fantasy literatury v průběhu 20. století. Jejich tehdejší podoba se však značně lišila od toho, co dnes známe jako larp.

V ČR se za prapočátek larpu dají považovat skautské hry, probíhající od počátku 20. století. Vliv na počátky larpu v této době měla také trampská kultura, hojně rozšířená ve dvacátých letech 20. stol. V poválečném období se oba tyto proudy dál rozvíjely, byť často skrytě. Přesto už tehdy vznikají první hry, které by se takřka daly označit za larp.

Ve světě dochází k významnému přelomu v roce 1974, kdy společnost Tactical Studies Rules vydala hru Dungeon and Dragons (D&D). Jednalo se o tzv. hru na hrdiny (v angličtině RPG, tedy role-playing games), kdy hráči sedí u stolu a společně vyprávějí příběh, v němž má každý z nich svou roli. U prvního Dungeon and Dragons se však jednalo spíše o válečnou hru, která ještě s hraním rolí neměla moc společného. Přesto to byl první krok ke vzniku podobných her i naživo.

U nás dochází k rozvoji larpu po sametové revoluci, když se na náš trh dostává fantasy literatura. V roce 1990 vychází první překlad Tolkienova Pána prstenů a spolu s ním vzniká i česká obdoba D&D, RPG hra Dračí doupě.

Nedlouho nato už hráčům přestává stačit jen sedět u stolu, ale chtějí hru skutečně zažít. Tak vzniká v roce 1992 prví český larp, Dračí doupě naživo. Hra si rychle získává své příznivce, kteří časem začínají domlouvat a organizovat další akce. Tyto první larpy staví především na RPG systému, tzn. ještě málo věcí je reálných, vše se odehrává spíše formou vyprávění příběhů.

V tomto období vzniká také další hojně zastoupený typ larpu – dřevěné bitvy, často na motivy již zmíněného Pána prstenů.

V roce 1997 vzniká první larp typu svět, tedy larp založený na vlastním vymyšleném světě, Fraška. Záhy se přidávají další, například Zlenice, Ishad, Florie – z nichž některé přetrvaly dodnes. Zároveň vzniká také první občanské sdružení, Asociace Fantasy, která si vytyčila za cíl propagovat a  podporovat larp v ČR.

S příchodem nového tisíciletí a rozvojem internetu se larpová scéna prudce mění. Objevují se nové typy larpů, na internetu se dá nalézt řada článků a recenzí s larpovou tematikou, vzniká například také larpová konference Odraz, po vzoru skandinávského Knutpunktu. I média už prezentují larp spíše jako novou pozitivní zábavu.

V poslední době se můžeme setkat s tím, že larp se stává i formou umění, stejně jako literatura nebo film. Je očividné, že larp zažívá svůj rozkvět a dočkává se i společenského uznání coby rozumná forma zábavy. V severských zemích slouží dokonce i k výuce, v podobě tzv. interaktivního dramatu. Můžeme se tedy jen těšit na to, co nám larp přinese do dalších let.

Comments